هنروتجربه: نشست پژوهشی تاریخ و سینما همراه با نمایش مستند سینمایی «از مشروطیت تا سپنتا» از ساخته‌های محمد تهامی‌نژاد با حضور پژوهشگران، منتقدان و تاریخ‌نویسان سینما روز دوشنبه ۴دی ماه ساعت ۱۷ درسالن سینما فردوس موزه سینما برگزار می‌شود.

در آستانه‌ نمایش مستند سینمایی «از مشروطیت تا سپنتا»، تهامی‌نژاد درباره‌ این فیلم با خبرگزاری ایسنا گفت‌وگویی داشته است. او درباره ساخت این نوع مستندها می‌گوید: «من در سینما با مطالعات فرهنگی یا تاریخ فرهنگی سروکار داشته‌ام که به نحوی مبتنی بر روش مردم‌نگاری (انسان‌شناسی فرهنگی) به اضافه سینما بوده است. سینما به ثبت می‌پردازد و تصویری زنده از مردمان فراهم می‌آورد، خاطره‌های آنان را بصری می‌سازد، با رجوع به اسناد موجود و یا جست‌وجو و کشف اسناد تازه، خاطره‌های جمعی را تصویری و عینی می‌کند. مطالعات فرهنگی درباره شرایط تولید معنا از طریق فیلم، شواهد عینی فراهم می‌آورد. در واقع به مدد نوع روایتش، تاریخ را تفسیر کند. مستندساز، تاریخ را نمی‌سازد بلکه در آن جست‌وجو می‌کند و آن را از درون خاطره‌ها، ذهنیت‌ها بیرون می‌کشد. در اینجاست که به گفته کروچه «تاریخ فقط رابطه اسناد و حوادث گذشته  نیست، بلکه تاریخ عبارت از رابطه بین اسناد و تعاملی است که تاریخ نگار با آن‌ها دارد».سینمای تاریخی عبارت از واقعه به اضافه شکل است. اهمیت شکل در سینمای تاریخی این است که از دل تجربه تاریخی به در آمده باشد و خودش را بر خاطره‌های جمعی، تاریخ شفاهی، اسناد تاریخی استوار سازد و بین هنر و علم قرار می‌گیرد. فیلم «سینمای ایران مشروطیت تا سپنتا» مفاهیمی مثل از پرده بیرون آمدن مردم بی‌صدا، شرایط زنان و جنگ بر سر تصاحب پرده سینما و  فضای عمومی نمایش و تبدیل شدن‌اش به سالن‌های سینما ، موقعیت تعدادی از دست اندرکاران سینما در جامعه مورد نظر ( از جمله در نهاد های دولتی و حتی خانواده) را مورد مطالعه قرار داده است و برای درک رابطه پدیده سینما با سایر پدیده‌های اجتماعی بر خاطره‌های افراد و بیرون کشیدن میزانسن از  ذهنیت آن‌ها، متمرکز می‌شود: خان بابا معتضدی،  ابراهیم مرادی، حبیب الله خان مراد، خانم روح انگیز سامی‌نژاد که در موقعیت‌های متفاوتی قرار داشتند، هر یک با رجوع به خاطرۀ خود، بخشی از مفاهیم فوق را توضیح می‌دهند.ابراهیم مرادی و حبیب الله خان مراد، خودشان را در مواجهه با گذشته قرار می‌دهند و آنجایی که خاطره (برای مثال در مورد خان بابا معتضدی) به دلایلی فرو می‌ماند و یا متوقف می‌شود، روایت تصویری، ادامه آن رابر عهده می‌گیرد.»

پس از نمایش مستند سینمایی «از مشروطیت تا سپنتا» محمد تهامی‌نژاد به همراه محمدرضا اصلانی مستندساز و محمدرضا مقدسیان به عنوان مجری و کارشناس درباره نسبت بین تاریخ و سینما و ضرورت ثبت چهره‌های تاثیرگذار در این عرصه به عنوان سند صحبت می‌کنند.