هنروتجربه: انجمن فیلم کوتاه ایران فراخوان شرکت در نهمین جشن مستقل فیلم کوتاه را منتشر کرد.

نهمین جشن مستقل فیلم کوتاه برای داوری فیلم‌های کوتاه توسط انجمن فیلم کوتاه ایران (ایسفا) برگزار می‌شود. تمامی فیلم‌های کوتاه داستانی و یا فیلم‌هایی با نگاه خاص و تجربی با مدت زمان حداقل سه و حداکثر ۳۰ دقیقه که از ابتدای تیرماه ۱۳۹۶ تا پایان خردادماه  ۱۳۹۷ تولید شده، می‌توانند تقاضای شرکت در جشن را تکمیل کنند. در صورتی که فیلمی قبل از این تاریخ تولید شده و در سال‌های قبل تقاضای شرکت در جشن نکرده‌باشد، می‌تواند در جشن شرکت کند. فیلم‌هایی که در دوره‌های قبلی جشن ثبت نام کرده و پذیرفته نشده‌اند، امکان ثبت نام دوباره در این جشن را ندارند. تاریخ تولید فیلم‌ها باید در تیتراژ انتهایی قید شده باشد. دریافت آثار از ابتدای اسفند ۱۳۹۶ آغاز می‌شود و تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۷ به مدت چهار ماه ادامه دارد.

فرم تقاضای شرکت در جشن باید از طریق سایت انجمن فیلم‌ کوتاه iranianshortfilm.com تکمیل شود. درصورتی که تا ۱۵ روز پس از ثبت نام، فیلم به دفتر انجمن تحویل داده نشود، ثبت نام باطل شده و برای حضور باید مجددا از طریق سایت انجمن فیلم کوتاه ثبت نام صورت گیرد.