هنروتجربه:جواد طوسی برای دو سال دیگر رییس انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران شد.

شورای مرکزی جدید انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران در اولین نشست خود با انتخاب مسئولیت‌های داخلی این تشکل صنفی فعالیت خود را آغاز کرد.

در این جلسه جواد طوسی به اتفاق آرا در سمت ریاست شورای مرکزی انجمن ابقا شد و جعفر گودرزی به عنوان نایب رییس و خزانه دار و زهرا مشتاق به عنوان منشی و مدیر روابط عمومی انجمن انتخاب شدند.هم‌چنین رضا درستکار مدیریت کمیته فرهنگی و الهام حسامی نیز مدیریت کمیته بین‌الملل را به عهده گرفتند.

در این نشست علاوه بر بررسی مسایل مربوط به ثبت رسمی انجمن، طرح پالایش اعضا، فعالیت مجدد کانون فیلم و چگونگی امکان برقراری مسایل رفاهی اعضا مورد گفت‌وگو قرار گرفت.