هنروتجربه: پردیس سینمایی باغ کتاب تهران هم به جمع سینماهای نمایش دهنده فیلم‌های هنروتجربه پیوست.

سالن شماره شش پردیس باغ کتاب از ۲۵ بهمن در سه سانس میزبان فیلم‌های به نمایش درآمده در گروه هنروتجربه است.این فیلم‌ها در سانس‌های ۱۶:۳۰؛۱۸:۳۰ و ۲۰:۳۰ در این سالن اکران می‌شوند.

باغ کتاب تهران بزرگ‌ترین مجموعه نمایشگاه و فروشگاه دائمی کتاب و محصولات فرهنگی است که ۱۰ سالن سینما هم دارد.

امروز  چهارشنبه ۲۵ بهمن،در سالن شماره شش این پردیس فیلم‌های «هجوم»۱۶:۳۰؛«بزم رزم»۱۸:۳۰ و «بیدارشو آرزو»۲۰:۳۰ به نمایش در می‌آیند.