هنر وتجربه: آیین دیدار فیلم  «برداشت دوم از قضیه اول» ساخته پویان باقرزاده چهارشنبه  شب  ۹ اسفندماه در موزه سینما برگزار شد. در این آیین دیدار سینماگران و نویسندگانی چون ابوالحسن داوودی ، بیتا منصوری ، بابک کریمی، بابک حاتمی،ماهور الوند، حمید پورآذری، عزیزالله حاج‌مشهدی و…. حضور داشتند.

عکس: یاسمن ظهورطلب