هنروتجربه: مجموعه مستند «خاطرات روستا» به تهیه‌کنندگی و با پژوهش فرهاد ورهرام آماده نمایش شد. این مستندهای قرار است برای نخستین بار نوروز ۹۷ از شبکه مستند پخش شوند.

در این مجموعه ۱۲ مستند مردم‌شناسی با رویکرد مونوگرافی و توجه به مطالعه جوامع محدود ساخته شده‌است.کارگردانی ۹ مستند این مجموعه «طالب آباد»، «بندر هجیج»، «اورامان تخت»، «بُنِه تاک» ، «خبیص کهنه»، «شهداد نو»،« ابیانه»،«سی و سه سال بعد» و «هور دورق»را  فرهاد ورهرام برعهده دارد. مهدی باقری،هادی آفریده،مازیار مشتاق گوهری نیز دیگر مستندهای این مجموعه را کارگردانی کرده‌اند.