هنروتجربه: نشست نقد و بررسی پنج فیلم کوتاه نوروزی هنروتجربه در خانه هنرمندان برگزار می‌شود.

سالن ناصری خانه هنرمندان روز ‌یک‌شنبه شانزدهم اردیبهشت میزبان نمایش فیلم‌های کوتاه است. این پنج فیلم در ساعت ۱۷ به نمایش در می‌آید و پس از آن با حضور کاوه مظاهری کارگردان«روتوش»، امیدشمس کارگردان«شب تولد»،آرین وزیردفتری کارگردان «هنوز نه» و علیرضا قاسمی کارگردان «وقت ناهار» نشست نقد و بررسی برگزار می‌شود. منتقد این نشست احمدطالبی‌نژاد است.