هنروتجربه: سازمان امور سینمایی وسمعی و بصری به منظور ایجاد پیوند میان دانشگاهیان و دانشجویان با سینمای ایران از پایان‌نامه‌ای دانشجویی در حوزه سینما حمایت می‌کند.

معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی در نظر دارد به منظور ایجاد پیوند میان دانشگاهیان و دانشجویان با سینمای ایران و جهت‌دهی به تحقیقات و مطالعات دانشجویان به سوی مهم‌ترین مسایل حوزه سینما و برای بهره‌گیری از توان علمی و پژوهشی آن‌ها برای انجام پژوهش‌های کاربردی برای حل بهتر مسایل سینما و نیز گسترش تعاملات سینماگران با محیط‌های علمی، طرحی را برای حمایت از پایان‌نامه‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی معتبر و همچنین حوزه‌های علمیه در قالب ارایه پژوهش‌هایی به دانشجویان این مراکز به انجام رساند.
تمامی اساتید و دانشجویان علاقمند به مسایل و موضوعات سینمایی برای مشارکت در این طرح و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به پایگاه اینترنتی معاونت توسعه و فناوری سازمان سینمایی به آدرس http://apf.farhang.gov.ir مراجعه کنند.