هنر و تجربه: تماشاگران سیاه و لاتین ساکن در ایالات متحده در قیاس با سایر گروه‌ها علاقه به‌مراتب بیش‌تری به سینما رفتن دارند اما جالب است که در کشوری با حدود چهل هزار پرده سینما، بعضی از محله‌ها اصلاً سینمایی ندارند!

این وضعیت در بهترین حالت دور از عقل به نظر می‌رسد و در بدترین حالت، نژادپرستانه؛ و البته که به‌دشواری می‌شود آن را برطرف کرد. بحث در این خصوص دوباره در نشریه‌های تخصصی و محافل سینمایی بالا گرفته و ایوا دوورنی فیلم‌ساز مستقل و موفق رنگین پوست سال‌های اخیر در توییتی چنین نوشته است: «در بحث سینما و موفقیت این موضوع بسیار مهمی است که به همه توجه داشته باشیم. اما این واقعیت است که جوامع رنگین‌پوست زیادی داریم که اصلاً سالن سینمایی ندارند. جالب است که درام «سلما» را نمی‌شود در شهر سلما دید و همین طور فیلمی مانند «از دل کامپتن» را در شهر کامپتن!»

این در شرایطی است که وضعیت احداث سالن‌های سینما در آمریکا از هر زمان دیگری در پنج دهه اخیر (که ساخت سینماهای چندسالنه آغاز شد) راکدتر است؛ و همان طور که دوورنی اشاره کرده است شهری مثل سلما که حدود نوزده هزار نفر جمعیت دارد و هشتاد درصد آن سیاه‌پوست هستند، سالنی ندارد و نزدیک‌ترین سینمای چندسالنه به آن در ۳۵ مایلی واقع شده است!

  • ایندی‌وایر