هنروتجربه:برنامه سینماهای هنروتجربه در پردیس چارسو و سیتی سنتر اصفهان با توجه به برگزاری جشنواره‌های سلامت و کودک تغییر کرد.

به دلیل برگزاری جشنواره سلامت، برنامه نمایش فیلم‌های گروه هنروتجربه در پردیس eskort سینمایی چارسو تغییر کرد و از اول تا پنجم شهریور فیلم‌های هنروتجربه در این پردیس نمایش داده نمی‌شود.

همچنین با توجه به برگزاری جشنواره کودک از ۸ تا ۱۴ شهریور در اصفهان، فیلم‌های هنروتجربه طی این روزها در سیتی سنتر اصفهان به نمایش در نمی‌آیند.