هنروتجربه:کاردار فرهنگی سفارت لهستان پیش از نمایش آخرین ساخته آندژی واید، این کارگردان را فقط یک فیلم‌ساز تاریخی ندانست و او را پیام‌آور تاریخ و گذشته توصیف کرد.

در اولین نوبت نمایش فیلم در «هفته فیلم اروپایی» که عصر امروز، ۲۰ مهر و پس از مراسم افتتاحیه در خانه هنرمندان برگزار شد، دو فیلم «پرواز به خانه»به کارگردانی میریام اونگر و «پسا تصویر» آخرین ساخته آندژی وایدا به نمایش درآمد.

پیش از نمایش فیلم «پسا تصویر» وایچخ اونالت،کاردار فرهنگی سفارت لهستان به روی صحنه رفت:«زیاد وقت شما را نمی‌گیرم چون متوجه هستم همه اینجا آمده‌اند که فیلم ببینند و نیامده‌اند که سخنرانی گوش دهند. فقط می‌خواستم از تمام کسانی که برای برگزاری هفته فیلم‌های اروپایی تلاش کردند، تشکر کنم. از سینمای هنروتجربه، اتحادیه اروپا و خانه هنرمندان. تشکر ویژه من از عموم مردم است که آمده‌اند این فیلم‌ها را ببینند چون حضور آنهاست که به این فیلم‌ها معنا داده است. البته فیلم «پساتصویر» نیاز به توضیح زیادی ندارد و فقط می‌خواهم توجه‌تان را به یک نکته جلب کنم.»

او سپس در توضیح آخرین ساخته این کارگردان شناخته شده گفت:«آندژی وایدا، کارگردان این فیلم در سال ۲۰۱۴_۲۰۱۵ تازه ۹۰ ساله شده بود. این فیلم اکتبر ۲۰۱۶ اکران شد و وایدا همان موقع درگذشت. این آخرین اثر او محسوب می‌شود. این فیلم یک فیلم تاریخی در مورد قرن بیستم است. وایدا فقط یک فیلم‌ساز تاریخی نبود. او به نوعی پیامبر بود. او پیام‌آور تاریخ و گذشته بود. وایدا فقط یک فیلم تاریخی نساخت بلکه می‌خواست، پیامی فراتر از آنچه در فیلم‌های قبلی‌اش نشان داده بود، در مورد اروپا و گذشته نشان دهد. وایدا هنرمندی بود که نگاهی انسانی به حکوکمت توتالیتر داشت و سعی می‌کرد مفهومی متفاوت به پیامی که از گذشته نشان می‌داد، بدهد.»

او به صحبت‌هایش اینگونه پایان داد:«داستان این فیلم در مورد نقاشی است که یکسری تصاویر را به دانشجویانش درس می‌دهد به این معنی که وقتی به تصویری نگاه می‌کنیم، مفهوم و تصویری در پشت چشمانمان نقش می‌بندد که تا عمق روحمان می‌رود. بعد از دیدن این فیلم و وقتی چشمانتان را می‌بندید، هرچیزی که در روحتان می‌ماند تا عمق وجودتان می‌رود.»