هنروتجربه:نشست نقد و بررسی مستند «چاووش از درآمد تا فرود»به کارگردانی هانا کامکار و آرش رئیسیان در سنندج  برگزار می شود.

سینما بهمن سنندج یکشنبه ۲۲مهر میزبان نمایش مستند «چاووش از در آمد تا فرود» در ساعت ۱۷ است.پس از نمایش فیلم نیز این مستند با حضور هانا کامکار مورد نقدو بررسی قرار می گیرد.

چاووش؛ از درآمد تا فرود» روایت مستندی از جوانان موسیقی‌دان در دهه پنجاه خورشیدی است که تلاش کردند به شکل دیگری به موسیقی ایرانی نگاه کنند و امروز، اعضای آن همگی از بزرگان مسلم موسیقی ایرانند. در این مستند روند شکل گیری دو گروه «شیدا» و « عارف» و در ادامه تشکیل کانون چاووش و در نهایت دلایل از هم پاشیدگی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.