هنروتجربه:مهرشاد کارخانی قصد دارد فیلم سینمایی شب غریبان را کارگردانی کند.

مهرشاد کارخانی که این روزها فیلم «دو لکه ابر» از او در سینماهای هنروتجربه درحال نمایش است، در مورد فیلم بعدی خود به خبرگزاری ایلنا گفت:«نگارش فیلم‌نامه این فیلم حدود یک سال زمان برد. قرار است «شب غریبان» به تهیه‌کنندگی موسسه تصویر دنیای هنر ساخته شود.»

کارخانی با بیان اینکه این فیلم برداشتی آزاد از فیلم «شب غریبان» ساخته فرزان دلجو است، افزود:«فیلم‌نامه آن برای پروانه ساخت به اداره نظارت ارزشیابی ارائه خواهد شد و امیدوارم بعد از دریافت پروانه ساخت پیش‌تولید را آغاز و فیلم‌برداری را در زمستان شروع کنیم.»