هنروتجربه:سینماهای سراسر کشور هفتم و هشتم آبان به مناسبت اربعین حسینی تعطیل هستند.

بنابر اعلام شورای صنفی نمایش سینماهای سراسر کشور  به مناسبت اربعین حسینی از ساعت ۱۷ هفتم آبان و هم‌چنین روز هشتم آبان ماه نمایش فیلم ندارند.

سینماهای هنروتجربه هم در این ایام تعطیل هستند.