هنروتجربه: انیو موریکونه سخنان منفی که به نقل از او درباره کوئنتین تارانتینو منتشر شد را با قاطعیت تکذیب کرد.

طی دو روز گذشته بسیاری از رسانه‌ها به نقل از یک منبع آلمانی سخنانی را به انیو موریکونه آهنگساز اسطوره‌ای سینِما نسبت دادند که در آن سخنان موریکونه به تندی به تارانتینو و سینمای کارگردان «پالپ فیکشن» تاخته بود.

انیو موریکونه در واکنش به این اخبار با صدور بیانیه‌ای این سخنان را تکذیب کرد: «متوجه شدم که مطلبی به نقل از من منتشر شده که در آن جملات منفی‌ای علیه تارانتینو و فیلم‌هایش و آکادمی اسکار آمده است. در اینجا تاکید می‌کنم که  هیچ‌گونه نظر منفی‌ای درباره آکادمی، کوئنتین و فیلم‌هایش نداده ام.به هیچ وجه فیلم‌های او را «زباله» خطاب نکرده‌ام و به وکیل خود در ایتالیا گفته‌ام که این موضوع را به طور قانونی پیگیری کند. من تارانتینو را به عنوان یک کارگردان بزرگ قبول دارم و خیلی به رابطه‌ و همکاری‌ام با او که در طول سالیان شکل گرفته است، می‌بالم. او فرد شجاعی است و شخصیت بزرگی دارد. اسکاری که من کسب کرده‌ام که یکی از افتخارات بزرگ کاری من است، نتیجه همکاری با اوست و من تا همیشه از اینکه فرصت ساخت موسیقی برای فیلم او را یافته ام، به خود می‌بالم.  من یک بار در لندن در یک کنفرانس مطبوعاتی به طور شفاف در مقابل تارانتینو تاکید کردم که کوئنتین را به عنوان یکی از بزرگترین کارگردانان همه دوران می شناسم. من هیچ گاه درباره این چهره بزرگ اسکاری و کسی که به من دوبار مهم‌ترین موقعیت‌های شغلی‌ام را داده است، این‌گونه غیرمنصفانه صحبت نمی‌کنم.»