هنروتجربه:مجوز برگزاری هفته فیلم لهستان در گروه هنروتجربه صادر شد.

مجوز برگزاری هفته فیلم لهستان در گروه هنر و تجربه از سوی دفتر جشنواره‌ها و همکاری‌های بین‌الملل سازمان سینمایی صادر شد.

به  گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری ، دفتر جشنواره‌ها و همکاری‌های بین‌الملل سازمان سینمایی در پاسخ به درخواست برگزاری یک دوره هفت روزه نمایش فیلم هفته فیلم لهستان در گروه هنر و تجربه از تاریخ ۴ تا ۱۰ اسفند۹۷ در شهرهای تهران،اصفهان،شیراز و مشهد به دبیری جعفر صانعی مقدم با رعایت آیین نامه هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن در خصوص نظارت بر نمایش فیلم ،اسلاید،ویدیو و … موافقت کرد.