هنروتجربه: مراسم آئین دیدار فیلم «پناه» با امضای پوستر از سوی عوامل و مهمانان این فیلم ساعت ۱۸ عصر شنبه ۲۲ دی در موزه سینما برگزار شد.

عکس:یاسمن ظهورطلب