هنروتجربه: فائزه هاشمی  به ممنوعیت  نمایش مستند «مثل یک زن» که درباره زندگی او ساخته شده، واکنش نشان داد.

فائزه هاشمی در ارتباط با ممنوعیت نمایش  مستند «مثل یک زن» که درباره زندگی او ساخته شده و از صبح روز ۲۲‌دی‌ماه تمام نمایش‌های آن در سینماهای هنروتجربه لغو  شده است، به خبرگزاری  ایسنا گفت: «بنابر اصل ۳۷ قانون اساسی که در آن آمده «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود»  بنابراین اگر پرونده مفتوحی هم وجود داشته باشد تا زمانی که به حکم نرسیده، نمی‌تواند از نظر قانونی مانعی تلقی شود.»

او ادامه داد:«آخرین حکم من شش ماه حبس است که به مدت یک سال تعلیق شده، بنابراین، این حکم هیچ محرومیتی و محدودیتی ندارد.»

هاشمی افزود:«در نامه‌ دلیل توقیف فیلم مفتوح بودن پرونده بنده اعلام شده است ولی بر اساس اصل برائت نمی‌توان قصاص قبل از جنایت انجام داد. شاید من در آن پرونده تبرئه شدم یا حکمی گرفتم که ممنوع‌الفیلمی نباشد. نکته دیگر این است که برای چنین اتفاقی باید شخص حکم ممنوع تصویری داشته باشد. در دوره‌های قبل هم ممنوعیت فعالیت‌های سیاسی داشتم که البته دو سال است تمام شده و آن هم به نمایش این فیلم ربطی پیدا نمی‌کند و هر کدام تعریف خودش را دارد و نمی‌توان آنها را به این موضوع تعمیم داد.»