هنروتجربه:در چهارمین روز جشنواره سینمای رسانه‌ها میزبان نمایش فیلم‌های «شب آفتابی»،«مسخره باز»،«روزهای نارنجی» و«زهرمار» بود. در این روز هم‌چنین سرپرست سازمان سینمایی از سینمای رسانه‌ها بازدید کرد.

عکس:یاسمن ظهورطلب