هنروتجربه: مراسم آیین دیدار فیلم مستند «ترور سرچشمه» ساخته محمدحسین مهدویان روز سه‌شنبه ۲۱ اسفندماه در موزه سینما برگزار می‌شود.

موزه سینما سه‌شنبه ۲۱ اسفندماه ساعت ۱۸ میزبان مراسم دیدار با عوامل مستند«ترور سرچشمه» است.در این مراسم عوامل فیلم، جمعی از هنرمندان و اهالی رسانه حضور دارند.

مستند «ترور سرچشمه» ساخته محمدحسین مهدویان به یک واقعه تاریخی معاصر یعنی انفجار دفتر حزب جمهوری در روز هفتم تیر ۱۳۶۰ پرداخته است. تاکنون فیلم مستندی که مشخصا به این موضوع بپردازد، ساخته نشده و این برای نخستین بار است که مستندی به‌صورت ویژه به وقایع هفتم تیر توجه کرده است.