هنروتجربه:مراسم آئین دیدار مستند «ترور سرچشمه» به کارگردانی محمدحسین مهدویان که به واقعه انفجار دفتر حزب جمهوری در روز هفتم تیر ۱۳۶۰ پرداخته است، عصر امروز ۲۱ اسفند در موزه سینما برگزار شد.در این مراسم عوامل فیلم و جمعی از هنرمندان و اهالی رسانه حضور داشتند.