هنروتجربه: فیلم «دنیا تنهایی کم ندارد» به کارگردانی افشین لیاقت در اصفهان نقدو بررسی می‌شود.

پردیس سیتی سنتر اصفهان دوشنبه ۲۶ فروردین ساعت ۱۷ میزبان نمایش فیلم««دنیا تنهایی کم ندارد» است. پس از نمایش فیلم نیز نشست نقدو بررسی با همراهی افشین لیاقت برگزار می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است:«مسن‌ترها می‌گن؛ خوشحال بودیم اما نمی‌دونستیم خوشحالیم. فقیر بودیم اما نمی‌دونستیم فقیریم. تنها بودیم اما نمی‌دونستیم تنهاییم.»