هنروتجربه:مراسم آئین دیدار بسته «بهاریه فیلم‌های کوتاه» ساعت ۲۰ دوشنبه ۲۶ فروردین در موزه سینما برگزار شد. این مراسم با استقبال تماشاگران و هنرمندان سینما مانند لیلی احمد امینی، همایون اسعدیان، لیلی گلستان، علیرضا قاسم خان، پرویز آبنار، محمد کارت ، علی ملاقلی پور و…همراه بود.

 

عکس:یاسمن ظهورطلب