هنروتجربه: «مزیت‌هایی وجود داشته که تاکنون باعث برگزاری مستقل جشنواره جهانی فیلم فجر شده است؛ نخست آن که این جشنواره دبیرخانه ثابت و مستمری داشته است که این استمرار به تکمیل و تکامل جشنواره انجامیده است.»

سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی  پنجشنبه ۵ اردیبشت ماه در پردیس سینمایی چارسو حضور یافت و در حاشیه این بازدید درباره آینده جشنواره جهانی فجر گفت : « برگزاری مستقل جشنواره جهانی فیلم فجر  چهار سال ادامه یافته است به این معنی است که سیاست وزارت ارشاد این بوده که استقلال بر ادغام ارجح بوده است بنابراین با نگاه موجود این مسیر برگزاری مستقل تاکنون تعقیب شده و تغییری در آن ایجاد نشده است.همچنین جشنواره جهانی فیلم فجر با تمرکز بر حوزه بین الملل، فرصت‌های جهانی را برای ایران کشف و خط‌های ارتباطی را در فرهنگ و هنر ایجاد کرده است.»

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه این جشنواره جهانی فیلم فجر طی چهار سال گذشته گام‌های محسوسی را برداشته است، توضیح داد: «این که بتوانیم از طریق جشنواره جهانی فیلم فجردر بخش‌های مختلف رفت و آمد شخصیت های شاخص سینمای جهان را داشته باشیم و بازار بین المللی را رشد دهیم، مهم است.»

وی در ادامه خاطر نشان کرد:« این جشنواره توانسته است دیپلماسی فرهنگی را بین کشورهای همسایه و آسیایی ایجاد کند، البته حتما باید با نگاهی انتقادی نیز جشنواره جهانی فیلم فجر را بررسی کرد اما رهاوردهای جشنواره در چهار سال گذشته در حوزه اقتصاد سینما و دیپلماسی سینما گام های تاثیرگذاری را نشان می‌دهد.»

وی در پاسخ به صادر نشدن حکم رسمی حسین انتظامی به عنوان رئیس سازمان سینمایی توضیح داد: سرپرست از لحاظ اختیارات و وظایف همه اختیارات رییس سازمان سینمایی را دارد و میزان پرداختن به کارها نیز با همان جدیت توسط انتظامی دنبال می‌شود. گاهی گفته می‌شود که سرپرست یک زمان موقت به لحاظ اختیارات دارد که این طور نیست و این قانون فقط برای وزیر است که طبق قانون تا ۳ ماه مقید به معرفی وزیر به جای سرپرست می‌شود. اما در سازمان‌ها و ادارات، سرپرست قید زمانی ندارد و لذا وی به لحاظ پرداختن به کارها و مسائل حقوقی مشکلی نداشته است و حکم سرپرستی مشکلی برای او ایجاد نکرده است.»

وی درباره عملکرد شورای پروانه نمایش گفت: «درباره این مسئله چند نکته درباره تصمیم‌های سال‌های قبل بوده و الان جدی‌تر دنبال می‌شود، که در حوزه استان‌ها و شهرستان‌ها و در حوزه تولید و اکران است.»

وزیر ارشاد ادامه داد: مسئله دیگر در نوع توزیع بودجه سازمان سینمایی است که بخش قابل توجهی در حوزه حمایت از تولید برآورد شده به گونه‌ای که حدود سی درصد از حمایت تولید به پنجاه درصد ارتقا پیدا کند.

صالحی درباره کوچک سازی سازمان سینمایی گفت: کوچک سازی و چابک سازی مسیر دیگری است که در حال حاضر مورد توجه قرار گرفته است، مسیر شفافیت مسیر وزارت خانه در این ۲ سال بوده که در سال سوم با جدیت دنبال خواهد شد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود توضیح داد: «در ارتباط به اینکه فاصله زمانی زیاد بین صدور پروانه ساخت و نمایش نداشته باشیم از نکات مهمی است که به آن توجه شود. باید سریع‌تر به این پرونده‌ها پاسخ داده شود. تاکید من و سازمان سینمایی به شورای پروانه ساخت این است که بدون کاهش دقت، زمان را در این مسئله از دست ندهید. به گونه‌ای که کارگردان و سرمایه گذار در زمان روشن‌تری به پاسخ برسد و برنامه ریزی مناسب دست پیدا کند.»