هنروتجربه:پیشنهاد کانون کارگردانان سینمای ایران برای نامگذاری تعدادی از خیابان‌های شهر تهران به نام کارگردانان سینمایی ایران در دیدار نایب رئیس انجمن کارگردانان سینما و رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر ارائه شد.

پوران درخشنده، نایب رئیس انجمن کارگردانان سینما با حضور در دفتر کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران، نامه کانون کارگردانان سینمای ایران را تقدیم محمدجواد حق شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران کرد.

در این ملاقات پوران درخشنده ضمن تقدیر از حمایت حق شناس از برگزاری جشن هشتمین شب کارگردانان سینمای ایران در برج میلاد که در اسفند ماه سال گذشته انجام شد، مراتب قدردانی از اقدامات فرهنگی که منجر به نامگذاری خیابانی به نام زنده‌یاد همایون شهنواز کارگردان تاثیرگذار سینما شد، پیشنهاد نامگذاری شش خیابان را نیز به نام کارگردانان سینمای ایران ارائه کرد.