هنروتجربه: برنامه تعطیلی سینماها در شب‌های قدر و شهادت امام علی (ع) در ماه مبارک رمضان اعلام شد.

براساس اعلام غلامرضا فرجی، سخنگوی شورای صنفی نمایش تعطیلی سینماهای سراسر کشور از ساعت ۱۸ سوم خرداد برابر با هجدهم ماه مبارک رمضان شروع می‌شود.برنامه تعطیلی سینماها به شرح زیر است:

سوم خرداد (هجدهم رمضان و شب نوزدهم ماه مبارک رمضان) و اولین شب قدر سینماهای سراسر کشور از ساعت ۱۸تعطیل هستند.

چهارم خرداد (نوزدهم رمضان و روز ضربت خوردن امام علی (ع)) سینماهای سراسر کشور تمام روز تعطیل هستند.

پنجم خرداد (بیستم رمضان و دومین شب قدر) سینماها از ساعت ۱۸ تعطیل است.

ششم خرداد (بیست‌ویکم رمضان و شهادت حضرت علی(ع)) کل روز سینماهای سراسر کشور تعطیل است.

هفتم خرداد (بیست‌ودوم رمضان و سومین‌ شب قدر) سینماها از ساعت ۱۸ تعطیل هستند.