هنروتجربه:پروانه ساخت فیلم «کوچه ژاپنی‌ها» که امیرحسین ثقفی نویسندگی و کارگردانی آن را برعهده دارد، صادر شد.

این فیلم پنجمین ساخته امیرحسین ثقفی پس از فیلم‌های «روسی»، «مردی که اسب شد»، «همه چیز برای فروش»، «مرگ کسب و کار من است» به شمار می‌رود که موضوعی اجتماعی دارد و در فضای شهری ساخته می‌شود. قرار است به زودی مراحل پیش تولید و‌ تولید آن آغاز شود.تهیه‌کنندگی این فیلم را علی اکبر ثقفی برعهده دارد.

از امیرحسین ثقفی پیش از این فیلم «مردی که اسب شد» در سینماهای هنروتجربه به نمایش درآمده است.