هنروتجربه:فیلم های «بی حسی موضعی» به کارگردانی  حسین مهکام و «جان دار» به کارگردانی مشترک حسین امیری دوماری و پدرام پورامیری پروانه نمایش گرفتند.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی در جلسه اخیر که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، مجوز نمایش سه فیلم «بی حسی موضعی» به تهیه کنندگی حبیب رضایی و کارگردانی و نویسندگی حسین مهکام، «جان دار» به تهیه کنندگی ابراهیم طالش مجیدی، کارگردانی مشترک امیری دوماری، پدرام پورامیری و نویسندگی مشترک حسین امیری دوماری، پدرام پورامیری، محمد داودی و «آشفتگی» به تهیه کنندگی، کارگردانی و نویسندگی فریدون جیرانی صادر کرد.

«بی حسی موضعی» آخرین ساخته حسین مهکام است که در جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش درآمد و مورد استقبال قرار گرفت.فیلم آندرانیک به کارگردانی مهکام هم اکنون در سینماهای هنروتجربه در حال اکران است.

«جان دار» نیز اولین ساخته بلند داستانی حسین امیری دوماری و پدرام پورامیری است که در جشنواره فیلم فجر رونمایی شد.از این دو کارگردان فیلم کوتاه نسبت خونی در هنر وتجربه اکران شده است.