هنروتجربه: مراسم آیین دیدار مستند «قاضی و مرگ» به کارگردانی حسن خادمی عصر سه‌شنبه چهارم تیرماه در خانه هنرمندان برگزار شد.در این مراسم چهره‌های مختلف و سینماگرانی چون حمید جعفری، مهدی بوستانی، بابک بهداد، خیام وقارکاشانی، ستاره اسکندری، سعید رشتچیان،حسن خادمی، شهروز توکل ،مهدی کوهیان و… حضور داشتند.

عکس:یاسمن ظهورطلب