هنروتجربه:اعضای هیأت داوران یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی جشن مستقل سینمای مستند ایران، جعفر صانعی مقدم،علیرضا حسینی،حسن بهرام زاده،فرخ فدایی،معین کریم الدینی،حمید نجفی راد،محسن رمضان زاده،محمدحسن دامن زن،اشکان اشکانی اعضای هیات داوران یازدهمین دوره جشن مستقل سینمای مستند ایران هستند.

یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران به ریاست محمد صوفی ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ برگزار می‌شود.