هنروتجربه: حوزه‌ای که در سینما باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد فیلم‌های هنرو‌تجربه است.

به گزارش روابط عمومی گروه هنروتجربه محمدجواد حق شناس؛ رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران ضمن اشاره به این نکته در رابطه با گسترش فضاهای نمایش دهنده فیلم‌های این گروه گفت: «ما خیلی دوست داریم فرصتی فراهم شود تا با افزایش سالن‌های نمایش دهنده فیلم‌های هنروتجربه به این نوع سینما کمک‌کنیم و در راستای جذب مخاطب برای آن کاری کرده باشیم.»

حق‌شناس افزود: «واقعیت این است که سینمای تجاری ارزش خودش را دارد و در آن شکی نیست، اما حوزه‌ای که در سینما باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد فلیم‌های هنر و‌تجربه است. این‌نوع فیلم‌ها به نوعی از حمایت‌های شناخته شده در دنیای فیلمسازی برخوردار نیستند و اقدامات نهادهایی مثل شورای شهر می‌تواند به فیلم‌های گروه هنرو‌تجربه کمک کند . ما باید سعی کنیم در پایتخت سینماهای بیشتری را به این بخش اختصاص داده شود و‌ امیدوارم مسیرش را پیدا کنیم.»

محمدجواد حق شناس در ادامه در مورد انتخاب فضاهای مناسب برای اکران فیلم های هنر و‌تجربه عنوان کرد: «هنوز مکان مشخصی برای این هدف انتخاب نشده است و با برگزاری جلساتی به واسطه هم اندیشی مکان‌هایی که مناسب این کار هستند را پیدا خواهیم کرد.»