هنروتجربه: مستند«میدان جوانان سابق» به کارگردانی مینا اکبری نقد و بررسی می‌شود.

خانه هنرمندان یکشنبه ۲۰ مرداد ساعت ۱۷ میزبان نمایش مستند «میدان جوانان سابق» است.پس از نمایش نیز نشست نقدوبررسی این مستند با حضور مینا اکبری کارگردان و کیوان کثیریان منتقد سینما برگزار می‌شود.

«میدان جوانان سابق» مروری دارد بر وضعیت مطبوعات طی ۲۰ سال اخیر و تاثیری که دگرگونی‌های سیاسی و اجتماعی ایران بر کار رسانه گذاشته است.