هنروتجربه:پروانه ساخت فیلم‌نامه «جعبه کوچک فلزی» به تهیه‌کنندگی علی ژکان و کارگردانی محمد بصیری صادر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، فیلم‌نامه‌های «عاشقانه‌های یونس» به تهیه‌کنندگی سید حامد حسینی، کارگردانی مهدی حسینی‌وند و نویسندگی مشترک سید حامد حسینی و مهدی حسینی وند، «جعبه کوچک فلزی» به تهیه‌کنندگی علی ژکان، کارگردانی محمد بصیری و نویسندگی مشترک علی ژکان و افرا ابراهیم نیا،«انفرادی» به تهیه‌کنندگی ابراهیم عامریان، کارگردانی سیدمسعود اطیابی و نویسندگی حمزه صالحی ،«ملاقات خصوصی» به تهیه‌کنندگی ابراهیم طالشی مجیدی ،کارگردانی و نویسندگی علی سراهنگ و «روزی دو میلیون» به تهیه‌کنندگی علی سرتیپی،کارگردانی مجید توکلی و نویسندگی جمیله دارالشفایی پروانه ساخت دریافت کردند.