هنروتجربه: نشست نقد و بررسی مستند «مهین» به کارگردانی محمدحسین حیدری در شیراز برگزار می‌شود.

پردیس گلستان شیراز چهارشنبه هرهفته میزبان نمایش و نقد و بررسی یکی از فیلم‌های اکران شده در گروه هنروتجربه است، جلسه چهارشنبه ۱۳ شهریور ساعت ۱۷ به مستند«مهین» اختصاص دارد. پس از نمایش نیز این مستند با همراهی کارگردان مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

مستند«مهین» به بررسی شخصیت مهین قدیری اولین و تنها قاتل سریالی زن ایران می‌پردازد. در این فیلم سعی بر آن است که با شیوه‌ای بی‌طرفانه، ویژگی‌های شخصیت مهین و ابعاد پرونده بررسی شود. حوادث رخ داده در قالب مستند-داستانی بازگو شده‌است.