هنروتجربه:کلیه نامه‌های صادره سازمان سینمایی و موسسات مرتبط به دستور رئیس سازمان سینمایی منتشر می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی در نامه حسین انتظامی خطاب به مدیران سازمان سینمایی و مدیران عامل موسسات مرتبط آمده است:«در راستای شفافیت که از رویکردهای اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانسته می‌شود مقتضی است از نیمه شهریورماه جاری کلیه نامه‌های صادره حداکثر ظرف ۴۸ ساعت منتشر شود. بدیهی است براساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نامه‌های دارای طبقه‌بندی حفاظتی یا مواردی که شامل حریم خصوصی یا اصرار تجاری هستند در شمول این دستور قرار نمی‌گیرند. همچنین بخش‌هایی مانند کدملی که اطلاعات شخصی به شمار می‌آیند در نسخه منتشره محو شود.»

نامه‌های منتشر شده در ذیل بخش شفاف سازی در سایت سازمان سینمایی قابل مشاهده است.