هنروتجربه:پروانه ساخت فیلم‌نامه «ملخ» به کارگردانی فائزه عزیزخانی و تهیه‌کنندگی جعفر صانعی مقدم صادر شد.

شورای صدور پروانه ساخت سازمان امور سینمایی در جلسه روز شنبه ۳۰ شهریور با با چهار فیلم‌نامه موافقت کرد.

فیلم‌نامه‌های«ملخ» به تهیه‌کنندگی جعفر صانعی‌مقدم کارگردانی و نویسندگی فائزه عزیزخانی، «سلفی با رستم» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی حسین قناعت، «کارو» به تهیه‌کنندگی حسین صابری کارگردانی احمد مرادپور و نویسندگی فهیمه سلطانی و «آفتاب نیمه شب» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی شهریار بحرانی و نویسندگی سید محمد حسینی موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را گرفتند.