هنروتجربه:نشست نقد و بررسی مستند «میدان جوانان سابق» پنجشنبه چهارم مهر در کرمان برگزار می‌شود.

مستند «میدان جوانان سابق» به کارگردانی مینا اکبری روز پنجشنبه چهارم مهر ساعت ۱۸ در تماشاخانه پارس کرمان نمایش داده می‌شود و پس از آن با حضور کارگردان نشست نقد و بررسی فیلم برگزار می‌شود.

«میدان جوانان سابق» مروری دارد بر وضعیت مطبوعات طی ۲۰ سال اخیر و تاثیری که دگرگونی‌های سیاسی و اجتماعی ایران بر کار رسانه گذاشته است.