هنروتجربه: آیین دیدار با عوامل مستند «زنانی با گوشواره‌های باروتی» با حضور عوامل فیلم و تعدادی از هنرمندان سینما شامگاه شنبه ۱۳ مهر در موزه سینما برگزار شد.

عکس:یاسمن ظهورطلب