هنروتجربه:اداره کل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم، اطلاعات سالن‌های سینمایی در حال احداث استان تهران را تا شهریور ۹۸ اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، اطلاعات سالن‌های سینمایی در حال احداث استان تهران بر اساس ؛ نام پروژه ، نام متقاضی، درصد پیشرفت فیزیکی، تعداد سالن، تعداد صندلی و آدرس تنظیم شده است. ۱۴ سالن سینمایی در حال حاضر در استان تهران در حال احداث است.

لیست سالن های سینمایی در حال احداث شش ماهه اول ۹۸