هنروتجربه:آیدا پناهنده برای «تی تی» و کریم لک‌زاده برای «شیرجه بزرگ» پروانه ساخت گرفتند.
شورای صدور پروانه ساخت در جلسه شب گذشته ۲۰ مهر با چهار فیلم‌نامه موافقت کرد.به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، فیلم‌نامه‌های «شیرجه بزرگ» به تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی، کارگردانی و نویسندگی کریم لک‌زاده، «آبادان ۱۱ ۶۱۰» به تهیه‌کنندگی حسن کلامی، کارگردانی و نویسندگی مهرداد خوشبخت، «تی تی» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی آیدا پناهنده و نویسندگی مشترک آیدا پناهنده و ارسلان امیری و «پیچ» به تهیه‌کنندگی حسن علیمردانی، کارگردانی و نویسندگی علی خامه پرست موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را دریافت کردند.