هنروتجربه: مستند «بهارستان خانه ملت» به کارگردانی بابک بهداد شنبه دوم آذر در مشهد نقد و بررسی می‌شود.

پردیس هویزه مشهد شنبه دوم آذر ساعت ۱۷ میزبان نمایش مستند «بهارستان خانه ملت» است.پس از نمایش نیز نشست نقد و بررسی  این مستند با همراهی بابک بهداد برگزار می‌شود.

مستند «بهارستان خانه ملت»  به تاریخ جغرافیای سیاسی منطقه بهارستان که شامل باغ بهارستان و باغ نگارستان و باغ نظمیه و عمارت مسعودیه و مسجد و ساختمان سپهسالار و ساختمان ملیجک و بخش اصلی وقایع میدان بهارستان می‌پردازد.