هنرو تجربه:سیزدهمین دوره جشنواره سینما حقیقت ساعت‌های پایانی را طی می‌کند و شامگاه امروز دوشنبه ۲۵ آذر با اعلام نام برگزیدگان این رویداد سینمایی،پرونده این دوره از جشنواره بسته می‌شود.در گزارش پیش‌رو مروری تصویری داریم بر رخدادها و میهمانان این جشنواره.

 

 

عکس:سایت جشنواره سینما حقیقت