هنروتجربه: سیزدهمین دوره جشنواره سینما حقیقت شامگاه دوشنبه ۲۵ آذر با برگزاری مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان این دوره به پایان رسید.مروری تصویری داریم بر این مراسم.

 

عکس:سایت جشنواره سینما حقیقت