هنروتجربه:آیین دیدار مستند «چریکه بهرام یا ایمان به قدرت تصویر» امشب، چهارشنبه چهارم دی‌ماه در موزه سینما برگزار شد.

عکس:یاسمن ظهور طلب