هنروتجربه:شهرام درخشان رییس دوازدهمین جشن مستقل سینمای مستند شد.

به گزارش  روابط عمومی انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند، رییس دوازدهمین جشن مستقل سینمای مستند معرفی شد.شهرام درخشان از سوی هیات مدیره انجمن به عنوان رییس دوازدهمین جشن مستقل سینمای مستند معرفی و با رای همه اعضای هیات رییس جشن مستقل سینمای مستند، برای این جایگاه برگزیده شد.

شهرام درخشان متولد ۱۳۴۷، دانش آموخته سینما نزدیک به سه دهه در زمینه‌های کارگردانی، پژوهش، نویسندگی و تهیه‌کنندگی فیلم‌های مستند فعالیت داشته و فیلم‌های مستندی مانند: «طب حاشیه»، «داستان یک شهر»، «خانه‌ام روی تپه‌هاست»، «بر کرانه‌های پارس»، «سه فصل از بهارستان»، «در عصر قجر»، «تمدن بازیافته»، «یکی داستان پر آب چشم»، «تاراج تاریخ»، «اهل خلوت» و … بخشی از آثار این کارگردان مستند است.

جشن مستقل سینمای مستند هر ساله با همکاری دو صنف کارگردانان و تهیه کنندگان سینمای مستند در خانه سینما برگزار می‌شود و اعضایی که عضو یکی از صنوف خانه سینما باشند می‌توانند آثارشان را در این جشن ارسال کنند.این جشن هر سال پایان فصل تابستان برگزار می‌شود.