هنروتجربه:آیین دیدار مستندهای «مسافر فوکوشیما» و «سوزنگرد» به کارگردانی معصومه نورمحمدی امشب شنبه هفتم دی با حضور عوامل این فیلم و اهالی فرهنگ و هنر در موزه سینما برگزار شد.

عکس:یاسمن ظهورطلب