هنروتجربه:بیست‌وچهارمین نمایش هفتگی باشگاه فیلم هنروتجربه یکشنبه ۲۷ بهمن در سه شهر تهران،اصفهان و شیراز برگزار می‌شود.

برنامه نمایش هفتگی باشگاه فیلم هنروتجربه یکشنبه هرهفته همزمان در تهران،اصفهان و شیراز برگزار می‌شود اما به دلیل همزمانی با جشنواره فیلم فجر، این برنامه به بعد از برپایی این رویداد سینمایی موکول شده‌است.

بیست‌وچهارمین نمایش هفتگی باشگاه فیلم هنروتجربه که به نمایش مستندهایی از سهراب شهید ثالث اختصاص دارد، یکشنبه ۲۷ بهمن برگزار می‌شود.