هنروتجربه:فیلم‌های برتر تماشاگران تا روزنهم جشنواره فیلم فجر اعلام شدند.

به گزارش روابط عمومی جشنواره فیلم فجر، نتیجه شمارش آرای فیلم‌های نمایش داده شده در روز نهم جشنواره فیلم فجر ۲۰ بهمن ماه، توسط ستاد انتخاب فیلم برگزیده از نگاه تماشاگران جشنواره فیلم فجر اعلام شد.

فیلم‌های برتر آرای مردمی تا پایان روز نهم بدون اولویت «درخت گردو»، «آبادان یازده ۶۰ »، «شنای پروانه»، «مغز استخوان» و «روز صفر» هستند. این فیلم‌ها روز گذشته هم به عنوان فیلم‌های برتر آرای مردمی اعلام شدند و  در لیست روز ۲۰ بهمن ماه هم هم‌چنان در صدر هستند.

پیش از این دست اندرکاران آرای مردمی فیلم فجر اعلام کردند که در روز آخر ۲۲ بهمن لیستی اعلام نمی‌شود و  فیلم برتر تماشاگران در مراسم اختامیه معرفی می‌شود.