هنروتجربه:شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای سه فیلم مجوز نمایش صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری ، شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی در جلسه اخیر که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، مجوز نمایش سه فیلم  شنای پروانه به تهیه کنندگی رسول صدرعاملی ، کارگردانی و نویسندگی محمد کارت،  پوست به تهیه کنندگی محمد رضا مصباح ، کارگردانی و نویسندگی بهمن و بهرام ارک و انیمیشن فرمانروای آب به تهیه کنندگی مجتبی امینی ، کارگردانی و نویسندگی مجید اسماعیلی صادر شد.

برچسب‌ها: