هنروتجربه: سعید روستایی در یادداشتی کوتاه، ضمن اشاره به روزهای پراسترس کنونی و شیوع بیماری کرونا ، از غلبه امید بر یاس نوشت.

سعید روستایی کارگردان جوان سینمای ایران، در یادداشتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، از لزوم اشاعه امید در شرایط فعلی کشور نوشت.

در این متن آمده است: «من خیال پردازم و در خیالات خودم شک ندارم که به‌زودی نفس‌های این ویروس هرزه‌گرد به شماره می‌افتد. به خیال خود مجال می‌دهم که از روزهای پرهراس گذر کند، چشم بر بمباران یاس ببند و امید داشته باشد به آینده‌ای که این اپیدمی نابکار اسیر فداکاری مردم می‌شود.در خیال خودم از راهروی تمام بیمارستان‌ها گذر می‌کنم، شوخی‌های زیرلب پرستاران را می‌شنوم.پزشکی را می‌بینم که از پشت تلفن به دختر کوچکش اطمینان می‌دهد که به زودی در آغوش می‌گیردش.زنان و مردانی را می‌بینم که در رختشورخانه بیمارستان‌ها، ماسک بر صورت، بی‌وقفه کار می‌کنند و از استعداد انتقال ویروس هراسی ندارند.

کارگرانی را می‌بینم که شب‌ها شبیه لشگری بی‌باک به ستیز ویروس‌های جاخوش کرده در اتوبوس و مترو می‌روند. در خیالاتم هرچه بیشتر پرواز می‌کنم، بیشتر دلم قرص می‌شود و یقین می‌کنم که مرگ مغلوب زندگی‌ست.»

برچسب‌ها: